Hạt nhựa PP | Hạt nhựa nguyên sinh

Close

LLD FS150A

Chỉ số MI: 1.1
Xuất xứ: Ả rập Xê út
Hãng sản xuất: Petro Rabigh
Thông số kỹ thuật: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Các loại Film, ứng dụng nông nghiệp…

LLD 3304

Chỉ số MI: 1.1
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng Sản xuất: Hanwha
Thông số kỹ thuật: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Các loại Film...

LLD 3224

Chỉ số MI: 2
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng Sản xuất: Hanwha
Thông số kỹ thuật: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Các loại Film, ứng dụng trong nông nghiệp…

LLD CD18N

Chỉ số MI: 2.8
Xuất xứ: QAMAR
Hãng Sản xuất: SPDC
Thông số kỹ thuật: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm 
Công dụng sản xuất: Các loại Film...

LLD FC18N

Chỉ số MI: 1.0
Xuất xứ: QAMAR
Hãng Sản xuất: SPDC
Thông số kỹ thuật: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Các loại Film, …

LLD 153S

Chỉ số MI: 1.1
Xuất xứ: Ả rập Xê út
Hãng Sản xuất: Petro Rabigh
Thông số kỹ thuật: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Các loại Film, ứng dụng nông nghiệp…

LLD 218B

Chỉ số MI: 2
Xuất xứ: Ả rập Xê út
Hãng Sản xuất: Sabic
Thông số kỹ thuật: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Films,…

LLD 1018H

Chỉ số MI: 1
Xuất xứ: QATAR
Hãng Sản xuất: QATOFIN
Thông số kỹ thuật: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Films...

Copyright © 2009 - A Dong

709193