Hạt nhựa EVA

Close

EVA 8038

Chỉ số MI: 2.3
Xuất xứ: Thái Lan
Hãng sản xuất: TPI
Thông số kỹ thuật: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm (Chưa có)
Công dụng sản xuất: Đồ chơi trẻ em, dầy dép

EVA 7350M

Chỉ số MI: 2.5
Xuất xứ: Đài Loan
Hãng sản xuất: Formosa
Thông số kỹ thuật: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Miếng đệm, giầy dép,…

Copyright © 2009 - A Dong

709167