Hạt nhựa GPPS

Close

GPPS 5250

Chỉ số MI: 7

Xuất xứ: Đài Loan

Hãng sản xuất: Formosa

Thông số kỹ thuật: Đính kèm

Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm

Công dụng sản xuất: Đồ chơi trẻ em, hộp đựng thực phẩm...

GPPS 550N

Chỉ số MI: 2.3
Xuất sứ: Đài Loan
Hãng sản xuất: Formosa
Thông số kỹ thuật: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Đồ chơi trẻ em, ly nhựa...

Copyright © 2009 - A Dong

709199