HDPE Film

Close

HD TR144(Ả Rập)

Chỉ số MI: 0.18
Xuất xứ: Ả rập xê út
Hãng Sản xuất: Saudi
Thông số kỹ thuật: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Túi, film...

HD TR144

Chỉ số MI: 0.18
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng Sản xuất: Daelim
Thông số kỹ thuật: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Túi, film

HD 1460

Chỉ số MI: 0.2
Xuất xứ: Áo
Hãng Sản xuất: Borealis AG
Thông số kỹ thuật: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm 
Công dụng sản xuất: film...

HD HF7000

Chỉ số MI: 0.05
Xuất xứ: Malaysia
Hãng Sản xuất: Titan
Thông số kỹ thuật: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Túi, film,…  

HD 7000F

Chỉ số MI: 0.04
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng Sản xuất: Iran
Thông số kỹ thuật: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Film mỏng,… 

HD 6888

Chỉ số MI: 10
Xuất xứ: Kuwait
Hãng Sản xuất: Equate
Thông số kỹ thuật: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Túi xách, film...

HD F1

Chỉ số MI: 0.05
Xuất xứ: Qamar
Hãng Sản xuất: SPDC
Thông số kỹ thuật: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Túi xách, film,…

HDPE F00952EQ

Chỉ số MI: 0.05
Xuất xứ: Ả rập Xê út
Hãng Sản xuất: Sabic
Thông số kỹ thuật: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Túi xách, film,…

Copyright © 2009 - A Dong

709187