Hạt nhựa PP trắng | Hạt nhựa nguyên sinh

Close

PP 756C

Chỉ số MI: 25
Xuất xứ: Thái Lan
Hãng Sản xuất: SCG
Thông số kỹ thuật: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
Công dụng sản xuất: tráng vải nhựa, vải dầu, tráng màng lên bao dệt, chất nền cho giấy, màng BOPP...
 

PP M9600

Chỉ số MI: 25
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng Sản xuất: Hồ Nam
Thông số kỹ thuật: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Tráng màng lên giấy, lên vải...

PP H680S

Chỉ số MI: 25
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng Sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Tráng màng lên giấy, lên vải

PP 270A

Chỉ số MI: 25
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng Sản xuất: Hồ Nam
Thông số kỹ thuật: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Tráng lên giấy, tráng lên vải...

PP R680S

Chỉ số MI: 28
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng Sản xuất: SK
Thông số kỹ thuật: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Tráng màng 

PP 9413

Chỉ số MI: 20
Xuất xứ: Singapore
Hãng Sản xuất: TPC
Thông số kỹ thuật: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm 
Công dụng sản xuất: tráng màng, bao bì thực phẩm, film...

PP 670M

Chỉ số MI: 28
Xuất xứ: Hàn Quốc
Hãng Sản xuất: Hồ Nam
Thông số kỹ thuật: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Tráng màng, film...

PP PD701

Chỉ số MI: 30
Xuất xứ: Malaysia
Hãng Sản xuất: Titan
Thông số kỹ thuật: Đính kèm
Bảng an toàn vật liệu: Đính kèm
Công dụng sản xuất: Tráng màng, tráng lên vải, các chi tiết mỏng... 

Copyright © 2009 - A Dong

709190