Sự kiện

Close

Sơ bộ tình hình nhập khẩu đầu tháng 5/2013

 Theo nguồn thống kê Hải quan, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2013 đạt 5,94 tỷ USD, tăng 16,2% so với 15 ngày cuối tháng 4/2013.

Nhập khẩu hóa chất năm 2012 tăng nhẹ

 Nhập khẩu các mặt hàng hóa chất của Việt Nam tiếp tục tăng trong năm 2012, đạt 2,78 tỷ USD, tăng 2,3% so với năm 2011. Những thị trường cung cấp nhiều nhất nhóm hàng này của Việt Nam trong năm qua vẫn là Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan và Nhật Bản. Trong đó, nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (27%) trong tổng kim ngạch. 

Đột phá phát triển hạ tầng giao thông

Ngành GTVT đang quyết tâm nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, huy động nhiều nguồn vốn và các đối tác nước ngoài để đầu tư xây dựng, khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Ngành GTVT đang quyết tâm nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, huy động nhiều nguồn vốn và các đối tác nước ngoài để đầu tư xây dựng, khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông.

Copyright © 2009 - A Dong

709202