Tình hình nhập khẩu và giá của các loại hạt nhựa PP, LDPE, LLDPE, HDPE trong tháng 10 ở thị trường Việt Nam

Close

 

Nhựa PP Homo tuần này, H1M10Y14 nhập khẩu có mức giảm nhẹ, so với mức giá của tuần trước, mức giảm là 2,5 USD/tấn (tương đương giảm 0.16%). Giá PP Homo của tuần này là 1515 USD/tấn.

Giá nhựa PP Block nhập khẩu có mức giảm nhẹ, so với mức giá của tuần trước, mức giảm là 2.5 USD/tấn (tương đương giảm 0.16%). Giá PP Block của tuần này là 1520 USD/tấn.

Giá nhựa PP Block nhập khẩu có mức giảm nhẹ, so với mức giá của tuần trước, mức giảm là 2.5 USD/tấn (tương đương giảm 0.16%). Giá PP Block của tuần này là 1520 USD/tấn.

Giá nhựa HDPE Block trong tuần nhập khẩu có mức giảm nhẹ, so với mức giá của tuần trước, mức giảm là 5 USD/tấn (tương đương 0.33%). Giá HDPE Blow của tuần này là 1515 USD/tấn.

Nhựa HDPE Film nhập khẩu có mức giảm nhẹ, so với mức giá của tuần trước là 5 USD/tấn (tương đương 0.33%). Giá HDPE Film của tuần này là 1520 USD/tấn.

Giá nhựa HDPE Injection tuần này nhập khẩu cũng  giảm như PP và HDPE, so với tuần trước mức giảm là 2  USD/tấn (tương đương giảm 0.13%). Giá HDPE Injection của tuần này là 1503 USD/tấn.

Nhựa LDPE Film nhập khẩu vào Việt Nam có mức biến động như sau:

Nhựa LDPF Film nhập khẩu có mức giảm nhẹ, so với mức giá của tuần trước, mức giảm 2.5 USD/tấn (tương đương giảm 0.16%). Giá LDPE Fil của tuần này là 1535 USD/tấn.

Nhựa LLDPE Film nhập khẩu có mức giảm nhẹ, so với mức giá của tuần trước, mức giảm là 2.5 USD/tấn (tương đương giảm 0.16%). Giá LLDPE Film của tuần này là 1695 USD/tấn.

System.String[]System.String[]

System.String[]

 

Copyright © 2009 - A Dong

709201