Tình hình xuất khẩu sản phẩm nhựa tuần từ 10/10 – 17/10/2014

Close

Theo thống kê sơ bộ, trị giá xuất khẩu các sản phẩm nhựa của Việt Nam tuần qua đạt 51,76 triệu USD, tăng 3,5% so với giá trị xuất khẩu tuần trước đó.

 

Theo thống kê sơ bộ, trị giá xuất khẩu các sản phẩm nhựa của Việt Nam tuần qua đạt 51,76 triệu USD, tăng 3,5% so với giá trị xuất khẩu tuần trước đó.

Về thị trường xuất khẩu

Nhật Bản là thị trường nhập khẩu lớn nhất  các sản phẩm nhựa của Việt Nam tuần qua, với trị giá nhập khẩu đạt 12,06 triệu USD, chiếm 23,3% tổng trị giá xuất khẩu sản phẩm nhựa các loại của Việt Nam. So với trị giá xuất khẩu tuần qua tới Nhật Bản tăng 4,8%.

Mỹ đứng ở vị trí thứ 2 sau Nhật Bản, trị giá xuất khẩu tới thị trường này đạt 4,78 triệu USD, chiếm  9,2% tổng  trị giá xuất khẩu sản phẩm nhựa tuần. So với trị giá xuất khẩu tuần trước, trị giá xuất khẩu sản phẩm nhựa tuần qua tới Mỹ giảm 2,5%

Về chủng loại xuất khẩu

Trong  tuần, các sản phẩm nhựa mã 3923 và 3926 tiếp tục đứng đầu trong danh sách các sản phẩm nhựa được xuất khẩu nhiều nhất.

Trị giá xuất khẩu các các sản phẩm nhựa mã 3923 đạt 21,07 triệu USD chiếm 40,7% tổng trị giá xuất khẩu sản phẩm nhựa tuần, tăng nhẹ 1,7% so với trị giá xuất khẩu chủng loại sản phẩm nhựa này tuần trước đó.

Đứng ở cị trí thứ 2 là các sản phẩm nhựa mả 3926, trị giá xuất khẩu chủng loại sản phẩm nhựa này tuần qua đạt 16,33 triệu USD, chiếm 31,5% tổng trị giá xuất khẩu sản phẩm nhựa tuần. So với trị giá xuất khẩu tuần trước đó, trị giá xuất khẩu chủng loại sản phẩm nhựa này tuần qua tăng 9,2% 

System.String[]System.String[]

System.String[]

 

Copyright © 2009 - A Dong

709203